sponsoren

HFK Verhuur
Bropwnies & Downies
empatec
koperen kees
Snackbar de Mangerie
van Beekhuizen Tweewielers
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Zie hier naar al uw antwoorden

 • Reglement

  1. Algemeen reglement Stichting Avondvierdaagse Sneek 2019

    

   Om deel te nemen aan de Avondvierdaagse Sneek is het verplicht om onderstaand reglement na te komen. 

   Het niet-nakomen van het reglement betekent in het uiterste geval schorsing van deelname aan de Avondvierdaagse Sneek.

    

   1.     Inschrijving kan alleen voor de afstanden: 5 km en 10 km

   2.     Voorinschrijving als groep en/of school is mogelijk t/m 1 april 2019. 

   Inschrijving voor de verkeersregelaars blijft staan op 24 maart 2019.

   Zodra wij uw inschrijfformulieren hebben ontvangen sturen wij u een factuur toe met het verschuldigde inschrijfgeld. Na ontvangst van het inschrijfgeld sturen wij u per e-mail een week voor aanvang van de avondvierdaagse de routes toe. 

   Startkaarten kunnen vanaf 17.30 uur afgehaald worden bij de inschrijfbalie in de hal, op 20 mei 2019 of eerder in overleg met de organisatie. 

   3.     Individueel inschrijven kan via voorinschrijving op:

   Woensdag 8 mei en Dinsdag 14 mei 2018 bij de Koperen Kees aan de Parkstraat1 te Sneek van 19.00 tot 21.00 uur

   Voorinschrijving kan worden betaald via contante betaling of via pin.
   Tevens op maandag 20 mei vanaf 17.30 uur voorafgaand aan de start van de Avondvierdaagse. 

   Daglopers kunnen zich iedere dag vanaf 17.30 uur aan de start inschrijven. 

   4.     Gestart wordt vanuit de Veemarkthal in het centrum van Sneek. 

   5.     De starttijden zijn als volgt: 10 km om 18.00 uur, de 5 km om 18.15 uur alle dagen. 

   Graag minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn. 

   De optocht op donderdag start om 19.45 uur vanaf het verzamelpunt in de route. 

   6.     Iedereen, zowel scholen, groepen en als individuele wandelaars, dient zich voor en na de tocht te melden bij de organisatie. Bij het ontbreken van knip/stempels op uw startkaart zal geen herinnering worden uitgereikt. Dit geldt ook voor de knip/stempels van de controlepost. 

   7.     Het is niet toegestaan om eerder te starten dan wel ergens anders vandaan te starten dan als aangegeven door de organisatie.

   Wacht daarom op de afroep.(Zie bijlage “uitleg hoe we starten”) Dit om de veiligheid van alle wandelaars, verkeersleiders en ieder die deelneemt in het verkeer te waarborgen. Verkeersregelaars zijn vaak op twee verkeerspunten ingepland. Indien groepen of personen besluiten om eerder te vertrekken, bestaat de mogelijkheid dat men dus op een onbewaakte kruising of stempelpost terecht komt. Wij van de Avondvierdaagse Sneek zullen proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar vragen u hier rekening mee te houden. 

   8.     U wordt geacht de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, te allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht). 

   9.     Wij gaan ervan uit dat de kinderen en hun begeleiders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is en rood betekent nog steeds stoppen! De groepen op de wandelpaden zoveel mogelijk links laten lopen. Andere wandelaars hebben dan de ruimte om te passeren. Op de fietspaden graag extra aandacht voor de fietser(s)! 

   10.  De stempelpost valt niet meer samen met de verzorgingsposten. 

   Om aan uw knip/stempels te komen, dient de route dus helemaal te worden gelopen, 
   de 10 km kaarten zullen niet geknipt/gestempeld worden op de 5 km route. 

   11.  De verzorgingsposten zullen worden aangegeven in het routeboekje.
   Scholen, groepen woonvormen hebben zich te houden aan de aangegeven plaatsen,

   Deze plaatsen zijn aangemeld bij de gemeente en zo gekozen om zo min mogelijk overlast te bezorgen aan omwonenden. 

   12.  Voor alle deelnemers is er een routeboekje beschikbaar. 

   13.  Scholen, groepen en/of woonvormen worden verzocht zich zoveel mogelijk in dezelfde kleur kleding te  laten starten/lopen. Herkenning en overzichtelijkheid zijn hiermee gewaarborgd. U kunt hierbij denken aan T-shirts, petten, vlaggen, naamborden o.i.d. Begeleiders dienen duidelijk herkenbaar te zijn. 

   14.  Wilt u geen etensresten, verpakkingen etc. laten rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis.
   Scholen, groepen en/of woonvormen zorgen bij de uitdeel/verzorging posten zelf voor het afvoeren van het afval. 

   15.  Bij onaangenaam gedrag van een of meerdere wandelaars of hun begeleiders wordt de school, groep en/of woonvorm hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een wandelaar of begeleider loopt de school, groep en/of woonvorm risico om te worden geschorst van deelname. 

   16.  Het is niet mogelijk om tijdens de Avondvierdaagse medailles te ruilen. Ook niet op de afsluitingsavond.

   U kunt medailles ruilen op woensdag 29 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur bij de Koperen Kees aan de Parkstraat 1 te Sneek

   Mocht deze datum u niet uitkomen dan dient u van te voren contact te hebben opgenomen met de organisatie, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 

   17.  De medailles & diploma’s voor de scholen en groepen kunt u in overleg met ons secretariaat in de week voor de avondvierdaagse afhalen. Wij willen u de mogelijkheid bieden om de wandeldiploma’s voor u te printen in een mooi lettertype, hiervoor hebben wij dan het volledig ingevulde Excel formulier nodig. De kosten hiervan bedragen dan slechts 10 cent per diploma.
   Hiervoor neemt u contact op via info@avondvierdaagse-sneek.frl

   Medailles worden alleen afgegeven als de factuur is voldaan. 

   18.  Dagmedailles voor de scholen/groepen worden afgegeven aan de desbetreffende contactpersonen. 

   Voor de individuele lopers geldt dat zij deze direct na afloop van de tocht bij de organisatie kunnen afhalen na overhandigen van de startkaart. 

   19.  Per school, groep en/of woonvorm wordt er 1 startkaart per afstand verstrekt met daarop het totaal aantal deelnemers. Individuele lopers hebben hun individuele startkaart. 

   Bij vermissing van deze kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie.

   Een nieuwe kaart wordt dan verstrekt tegen betaling van € 5,00. 

   20.  De inschrijfprijzen zijn voor scholen, groepen en/of woonvormen per persoon:  € 4,00 voor een dagmedaille en € 5,00 voor 4 avonden lopen.

   De inschrijfprijzen voor individuele lopers bij voorinschrijving zijn per persoon:  € 4,50 voor een dagmedaille en € 5,50 voor 4 avonden lopen.

   De inschrijfprijzen voorafgaand aan de avondvierdaagse zijn per persoon: € 5,00 voor een dagmedaille en € 6,00 voor 4 avonden lopen.

   21.  Leden van de KWBN krijgen op vertoon van hun persoonlijke ledenpas & legitimatie, een korting van € 0,50 op de dagmedaille, en € 1,00 korting voor 4 dagen wandelen. 

   22.  Voor de kinderen waarvan de ouders bij Stichting Avondvierdaagse Sneek dienstdoen als verkeersregelaar/vrijwilliger, komt er een steunpunt in de hal. Ouders hoeven dan niet eerder van het verkeerspunt te vertrekken, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

   23.  Individuele lopers kunnen wel meelopen met de scholen, maar kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten voor de scholen. Reden: daar is niet voor betaald. Zij moeten ook met hun eigen startkaart bij de controlepost knippen/stempelen. 

   24.  Deelname aan de Avondvierdaagse Sneek 2019 is geheel op eigen risico.

   a.     Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoekers, in die zin dat de organisatie Avondvierdaagse Sneek geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen van het evenement, zoals (maar niet uitsluitend) gehoor-, gezichts- en/of andere lichamelijke stoornissen.

   b.    De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Deze worden door de bezoeker meegenomen op eigen risico.

   c.     De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken die zich voor doen tijdens of rondom de Avondvierdaagse Sneek.

   d.    Deelnemers aan de Avondvierdaagse Sneek geven Stichting Avondvierdaagse Sneek toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens en gebruik van gemaakt beeldmateriaal op social media en de website. 

    

   In geval van nood of calamiteit neemt u contact op met de organisatie via 06-81 95 69 69

   of ingeval van een levensbedreigende situatie via 112. 

    

  2. Uitleg hoe we starten: 

   Zoals elk jaar willen wij graag alles ordelijk laten verlopen en starten we wederom in groepen.

   De groepen zullen worden genummerd en iedereen krijgt een vak toegewezen in de Veemarkthal. (Net als voorgaande jaren) 

   De volgorde waarin we starten zal kenbaar worden gemaakt in de hal.

   De groep die aan de beurt is zal worden omgeroepen.

   Individuele wandelaars starten dus ook gezamenlijk als een groep. 

   Dit jaar start de 10 km om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur.

   De 10 km wandelaars zullen dit jaar als 1 groep starten, daarom zullen deze wandelaars zich moeten opstellen onder de start/finish vlag.

   Dit geldt voor alle dagen dus ook de donderdag. 

   Elke avond de startkaart drie keer laten knippen/stempelen. 

   1.     Bij de start krijgt u als individuele wandelaar of als groep/school een eerste knip/stempel op uw startkaart.

   2.     Onderweg krijgt u bij de controlepost een tweede knip/stempel.
   de controlepost staat niet altijd op de verzorgingspost maar kan ook ergens op de route staan, te herkennen aan de Beach vlag. De 5 km en de 10 km hebben hun eigen controlepost dus de 10 km kan niet knippen/stempelen bij de 5 km.

   3.     En bij terugkomst in de hal krijgt u de laatste (derde) knip/stempel

    

   Veel Wandel plezier……..

    

    

   10 km word aangegeven met een rode pijl

    

   5 km word aangegeven met blauwe pijl.

    

    

    

 • Veel gestelde vragen

  1. De Avondvierdaagse 2019 zal plaatsvinden vanaf 20 mei tot 24 mei.

   Zet hem alvast in je agenda !!!

  2. Er worden tijdens de Avondvierdaagse in en rondom Sneek alleen de afstanden van 5 Km en 10 Km aangeboden.


  3. Er word alle dagen gestart vanuit de Veemarkthal en route brenkt uw ook elke dag weer terug naar de Veemarkthal.

    

  4. De start tijden zijn als volgt:

   Voor de 5 km om 18.15 uur alle dagen
   Voor de 10 km elke dag om 18.00 uur.

  5. Voorinschrijving als groep en/of school is mogelijk t/m 1 april 2019. 

   Individueel inschrijven kan via voorinschrijving op:

   Woensdag 8 mei en Dinsdag 14 mei 2019 bij de Koperen Kees aan de Parkstraat 1 te Sneek van 19.00 tot 21.00 uur

   Daglopers kunnen zich iedere dag vanaf 17.30 uur aan de start inschrijven. 

  6. De inschrijfprijzen zijn voor scholen, groepen en/of woonvormen per persoon:  € 4,00 voor een dagmedaille en € 5,00 voor 4 avonden lopen.

   De inschrijfprijzen voor individuele lopers bij voorinschrijving zijn per persoon:  € 4,50 voor een dagmedaille en € 5,50 voor 4 avonden lopen.

   De inschrijfprijzen voorafgaand aan de avondvierdaagse zijn per persoon: € 5,00 voor een dagmedaille en € 6,00 voor 4 avonden lopen.

   Bij vermissing van uw kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie.

   Een nieuwe kaart kan dan worden verstrekt tegen betaling van € 5,00

    

  7. Voorafgaand aan de Avondvierdaagse kunt u uw startkaart ophalen bij de inschrijftafel in de Veemarkthal. Hier kunt u ook een boekje met de route's van de Avondvierdaagse bemachtigen.

   Voor aanvang van de Avondvierdaagse worden de routes ook bekend gemaakt op onze site www.avondvierdaagse-sneek.nl

  8. Voorafgaand aan de Avondvierdaagse kunt u uw startkaart ophalen bij de inschrijftafel in de Veemarkthal.

   Bij vermissing van deze kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie.

   Een nieuwe kaart kan dan worden verstrekt tegen betaling van nogmals € 5,00. 

    

  9. Elke avond voor, tijdens en na uw gelopen km moet u uw startkaart afstempelen bij de stempeltafel.

   Op de laatse avond krijgt u dan bij inlevering van uw startkaart  uw herinneringsmedaille.

   Voor scholen geldt dat de medailles door de school worden verdeeld op donderdagavond of vrijdag op school.

   Dagmedailles voor de scholen/groepen worden afgegeven aan de desbetreffende contactpersonen. 

   Voor de individuele lopers geldt dat zij deze direct na afloop van uw gelopen km bij de organisatie kunnen afhalen na overhandigen van uw startkaart.

    

  10. Mocht je toch een verkeerde medaille hebben verkregen geen zorgen deze kunt uw ruilen op de nader te bepalen ruilavond, meestal zal dit de maandag of dinsdag aansluitend op de Avondvierdaagse zijn.

   Ruilen op de slotavond is dit niet mogelijk !!