sponsoren

Bij Folkert
Horeca Slagerij De Vries
van Dijk en de Boer
Zandstra sport
Sneeker Vleeshandel
Wiesje Doevendans
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Zie hier naar al uw antwoorden

 • Reglement

  1. Algemeen reglement Stichting Avondvierdaagse Sneek 2020

    

   DEELNEMERS REGLEMENT

   INSCHRIJVING

   1. Inschrijving kan alleen voor de afstanden: 5 km en 10 km.
   1. Voorinschrijving als groep en/of school is mogelijk t/m 1 april 2020.

   Inschrijving voor de verkeersregelaars voor 21 maart 2020.

   Zodra wij uw inschrijfformulieren hebben ontvangen sturen wij u een factuur toe met het verschuldigde inschrijfgeld. Na ontvangst van het inschrijfgeld sturen wij u per e-mail een week voor aanvang van de avondvierdaagse de routes toe.

   Startkaarten kunnen vanaf 17.30 afgehaald worden bij de inschrijfbalie in de hal,
   op 25 mei 2020 of eerder in overleg met de organisatie.

    

   1. Individueel inschrijven kan via voorinschrijving op:

   Woensdag 13 mei en dinsdag 19 mei 2020 van 19.00 tot 21.00 uur

   in De Koperen Kees, Parkstraat 1, 8601 GS, te Sneek.

   Voorinschrijving via contante betaling of pin.
   Tevens op maandag 25 mei vanaf 17.30 uur voorafgaand aan de start van de Avondvierdaagse.

    

   1. Daglopers kunnen zich iedere dag vanaf 17.30 uur aan de start inschrijven.

    

   1. Tijdens de Avondvierdaagse bestaat er geen reductieregeling op de inschrijfgelden voor leden van een erkende wandelsportorganisatie

    

   1. Bij inschrijving gaat men akkoord met het gestelde deelnemersreglement

    

   DEELNAME VAN MENSEN MET EEN BEPERKING
   In overleg met onze organisatie is deelname aan de Avond4daagse voor personen met een beperking (bijv. in rolstoel) mogelijk en zal ook als deelnemer gezien worden.

    

   Let op! Kinderen die nog niet lopen en/of in buggy’s zitten vallen niet onder deze regeling en kunnen ook niet als deelnemer gezien worden.

    

   START FINISH LOCATIE EN STARTTIJDEN

   1. Gestart wordt vanuit de Veemarkthal in het centrum van Sneek.

    

   1. De starttijden zijn als volgt: 10 km om 18.00 uur, de 5 km om 18.15 uur alle dagen.

   Graag minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

    

   1. Iedereen, zowel scholen, groepen en als individuele wandelaars, dient zich voor en na de tocht te melden bij de organisatie. Bij het ontbreken van knip/stempels op uw startkaart zal geen herinnering worden uitgereikt. Dit geldt ook voor de knip/stempels van de controlepost.

    

   1. Het is niet toegestaan om eerder te starten dan wel ergens anders vandaan te starten dan als aangegeven door de organisatie. Wacht daarom op de afroep. Zie bijlage “uitleg hoe we starten”
    Dit om de veiligheid van alle wandelaars, verkeersregelaars en ieder die deelneemt in het verkeer te waarborgen. Verkeersregelaars zijn vaak op twee verkeerspunten ingepland. Indien groepen of personen besluiten om eerder te vertrekken, bestaat de mogelijkheid dat men dus op een onbewaakte kruising of stempelpost terecht komt. Wij, van de Avondvierdaagse Sneek, zullen proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar vragen u hier rekening mee te houden..

    

   VERKEERSREGELAARS

   1. Namens de gemeente Súdwest-Fryslân zijn onze verkeersregelaars geïnstrueerd en beëdigd door de politie. Als verkeersregelaar heeft men tot taak om niet alleen u als deelnemer veilig over te laten steken maar ook het regelen van de overige verkeersgebruikers zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan en de doorstroom soepel blijft verlopen. U wordt geacht de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, politie en hulpdiensten ten allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht). Het negeren daarvan is een strafbaar feit en kan door de politie beboet worden.


    

    

   PLAATS OP DE WEG VOOR DE WANDELAARS

   1. Wij gaan ervan uit dat de kinderen en hun begeleiders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is en rood betekent nog steeds stoppen!  De groepen op de wandelpaden zoveel mogelijk links laten lopen. Andere wandelaars hebben dan de ruimte om te passeren. Op de fietspaden graag extra aandacht voor de fietser(s)! Mocht de organisatie anders beslissen dan dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaars en/of politie te worden opgevolgd.

    

   CONTROLEPOSTEN

   1. De stempelpost valt niet samen met de verzorgingsposten.

   Om aan uw knip/stempels te komen, dient de route dus helemaal te worden gelopen,
   de 10 km kaarten zullen niet geknipt/gestempeld worden op de 5 km route. Bij controle wordt dan om uw medewerking gevraagd.

    

   VERZORGINGSPOSTEN

   1. De verzorgingsposten zullen worden aangegeven in het routeboekje.
    Scholen, groepen woonvormen hebben zich te houden aan de aangegeven plaatsen.

   Deze plaatsen zijn aangemeld bij de gemeente en zo gekozen om zo min mogelijk overlast te bezorgen aan omwonende.

    

   1. Voor alle deelnemers is er een routeboekje beschikbaar.

    

   HERKENBAARHEID SCHOLEN

   1. Scholen, groepen en/of woonvormen worden verzocht zich zoveel mogelijk in dezelfde kleur kleding te  laten starten/lopen. Herkenning en overzichtelijkheid zijn hiermee gewaarborgd. U kunt hierbij denken aan T-shirts, petten, vlaggen, naamborden o.i.d. Begeleiders dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Er zullen polsbandjes worden uitgereikt aan de wandelaars zodat zij herkenbaar zijn bij de verzorgingsposten en/of uitdeelposten. Geen polsbandje is geen traktatie.

    

   MEDISCHE VERZORGING

   Tijdens de Avond4daagse zal de plaatselijke Rode Kruis ingezet worden voor verlening van de eerste hulp waar nodig is. 

    

   HONDEN

   Het meenemen van (geleide)honden tijdens de Avond4daagse is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om betreffende hond of honden van verdere deelname uit te sluiten.

   De hond kan niet worden ingeschreven als deelnemer en zal derhalve dan ook geen herinnering ontvangen. 

    

   GEVONDEN VOORWERPEN

   Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd en worden opgehaald in de Veemarkthal bij de inschrijftafel. De niet opgehaalde voorwerpen zullen na de Avond4daagse nog gedurende 1 week worden bewaard.

    

   AFVAL

   1. Wilt u geen etensresten, verpakkingen etc. laten rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis.
    Scholen, groepen en/of woonvormen zorgen bij de verzorging posten zelf voor het afvoeren van het afval.

    

   GEDRAG

   Bij onaangenaam gedrag van een of meerdere wandelaars of hun begeleiders wordt de school, groep en/of woonvorm hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een wandelaar of begeleider loopt de school, groep en/of woonvorm risico om te worden geschorst van deelname.

    

    

    

    

    

   MEDAILLES

   1. Het is niet mogelijk om tijdens de Avondvierdaagse medailles te ruilen. Ook niet op de afsluitingsavond. U kunt medailles ruilen op woensdag 3 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur in
    De Koperen Kees, Parkstraat 1, 8601 GS te Sneek

   Mocht deze datum u niet uitkomen dan dient u van te voren contact te hebben opgenomen met de organisatie, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

    

   1. De medailles & diploma’s voor de scholen en groepen kunt u in overleg met ons secretariaat in de week voor de avondvierdaagse afhalen.

    

   1. Medailles worden alleen afgegeven als de factuur is voldaan.

    

   1. Dagmedailles voor de scholen/groepen worden afgegeven aan de desbetreffende contactpersonen.

    

   1. Voor de individuele lopers geldt dat zij deze direct na afloop van de tocht bij de organisatie een medaille kunnen afhalen na overhandigen van de startkaart.

    

   STARTKAART

   1. Per school, groep en/of woonvorm wordt er 1 startkaart per afstand verstrekt met daarop het totaal aantal deelnemers. Individuele lopers hebben hun individuele startkaart.

   Bij vermissing van deze kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie.

   Een nieuwe kaart wordt dan verstrekt tegen betaling van € 5,00.

    

   INSCHRIJVING

   1. De inschrijfprijzen zijn voor scholen, groepen en/of woonvormen per persoon:
    € 4,50 voor een dagmedaille en € 5,50 voor 4 avonden lopen.

    

   1. De inschrijfprijzen voor individuele lopers bij voorinschrijving zijn per persoon:
    € 5,00 voor een dagmedaille en € 6,00 voor 4 avonden lopen.

   De inschrijfprijzen voorafgaand aan de avondvierdaagse zijn per persoon:

   € 5,50 voor een dagmedaille en € 6,50 voor 4 avonden lopen.

    

   VEILIGHEID

   Wij willen de scholen / groepen vragen om de uit veiligheidsoverwegingen de ouders te vragen om per gezin maximaal 1 ouder in de hal  aanwezig te laten zijn. (het is gewoon te vol en hierdoor ontstaat er een opgesloten gevoel). Alle routes starten via de Korte Veemarktstraat en dan de Stationsstraat, wij willen de ouders verzoeken om zich vanuit de Stationsstraat aan te sluiten bij hun kinderen. Ook ouders met buggy’s / kinderwagens & broertjes of zusjes hier aansluiten.

    

   INDIVIDUELE WANDELAARS

   Individuele lopers kunnen wel meelopen met de scholen, maar kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten voor de scholen. Reden: daar is niet voor betaald. Zij moeten ook met hun eigen startkaart bij de controlepost knippen/stempelen.

    

   EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN 

   Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan zeer zware storm, onweersbuien of extreem hoge/lage temperaturen. We hebben het dus niet over een normale regenbui of een plaatselijke onweersbui elders dan op locatie/parkoers. Het moet dus echt (extreem) noodweer zijn.

    

   Na intern beraad door de Avond4daagse organisatie zal besloten worden of de Avond4daagse wel of niet doorgang zal vinden en of dit aangepast gaat worden (bijv. inkorten parkoers). Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met afstanden, leeftijden deelnemers, weersituatie etc.  

    

   Is de afgelasting ruim van te voren bekend dan zullen we dit gelijk aan de contactpersonen van de ingeschreven groepen kenbaar maken. Bij mogelijkheid zullen we dit ook op onze website en op start/finishlocatie kenbaar maken.

    

   Het is niet te voorkomen dat de weersituatie tijdens de Avond4daagse alsnog omslaat (verslechterd) of ontstaat. In dat geval mogen de deelnemers hun wandeling direct staken en op de meest veilige manier richting school/huis keren. Zulks ook ter beoordeling van de groepsleider ter plaatsen. Daar waar nodig zullen onze verkeersregelaars de deelnemers zoveel mogelijk blijven begeleiden.  Op dat moment is de persoonlijke afmelding op start-/finish locatie niet van toepassing. 

    

   Bij afgelasting of onderbreking van de Avond4daagse door onze zijde zullen deze dag(en) voor herinnering blijven meetellen zijnde volbracht.

    

   DEELNAME EN AANSPRAKELIJKHEID

   1. Deelname aan de Avondvierdaagse Sneek 2020 is geheel op eigen risico.

   Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoekers, in die zin dat de organisatie Avondvierdaagse Sneek geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen van het evenement, zoals (maar niet uitsluitend) gehoor-, gezichts- en/of andere lichamelijke stoornissen.

    

   1. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Deze worden door de bezoeker meegenomen op eigen risico.

    

   1. De organisatie is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken en/of ziekte die zich voor doen tijdens of rondom de Avondvierdaagse Sneek.

    

   1. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.

    

   PORTRETRECHT

   De in het kader van de Avondvierdaagse Sneek of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Avondvierdaagse gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

    

   FIETSENSTALLING
   Op de Veemarkt zal een fietsenstalling worden ingericht. Hier moeten de fietsen worden gestald. Als fietsen op andere plaatsen worden gestald worden ze door de organisatie verwijderd. In de Korte Veemarktstraat is het VERBODEN om fietsen te stallen. Er mogen geen fietsen worden geplaatst bij de schuttingen van de bewoners van de Stationsstraat. U dient de aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars op te volgen.

   ONVOORZIENE ZAKEN
   De organisatie van de Avondvierdaagse Sneek behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van de Avondvierdaagse Sneek daartoe noopt, het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer en/of sponsor geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal geen restitutie van inschrijfgelden en/of sponsorgelden en/of andere betalingen aan deelnemer of sponsor plaatsvinden.


   AANPASSING REGLEMENT
   Het bestuur van de Avondvierdaagse Sneek is gemachtigd om ten allen tijde een aanpassing te doen aan dit reglement.

   SLOTBEPALING
   In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslissen de Avondvierdaagse Coördinatoren en/of  bestuur van de Avondvierdaagse Sneek.
    

   In geval van nood of calamiteit neemt u contact op met de organisatie via 06-81 95 69 69

   of ingeval van een levensbedreigende situatie via 112.

    

    

   Bijlage:

    

   Uitleg hoe we starten:

    

   Ook dit jaar willen wij alles ordelijk laten verlopen en starten we wederom in groepen.

   De groepen zullen worden genummerd en iedereen krijgt een vak toegewezen in de Veemarkthal. (Net als voorgaande jaren)

    

   De volgorde waarin we starten zal kenbaar worden gemaakt in de hal.

   De groep die aan de beurt is zal worden omgeroepen.

   Individuele wandelaars starten dus ook gezamenlijk als een groep.

    

   Dit jaar start de 10 km om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur.

   De 10 km wandelaars zullen ook dit jaar als 1 groep starten, daarom zullen deze wandelaars zich moeten opstellen onder de start/finish vlag.

   Dit geldt voor alle dagen dus ook de donderdag.

    

   Elke avond de startkaart drie keer laten knippen/stempelen.

    

   1. Bij de start krijgt u als individuele wandelaar of als groep/school een eerste knip/stempel op uw startkaart.
   2. Onderweg krijgt u bij de controlepost een tweede knip/stempel.
    de controlepost staat niet altijd op de verzorgingspost maar kan ook ergens op de route staan, te herkennen aan de Beach vlag. De 5 km en de 10 km hebben hun eigen controlepost dus de 10 km kan niet knippen/stempelen bij de 5 km.
   3. En bij terugkomst in de hal krijgt u de laatste (derde) knip/stempel.
     
   4. EINDPUNT IS DE VEEMARKTHAL!

    

    

   Veel Wandel plezier.

    

   10 km word aangegeven met een rode pijl.

    

   5 km word aangegeven met blauwe pijl.

    

    

    

    

    

    

  2. Uitleg hoe we starten: 

   Zoals elk jaar willen wij graag alles ordelijk laten verlopen en starten we wederom in groepen.

   De groepen zullen worden genummerd en iedereen krijgt een vak toegewezen in de Veemarkthal. (Net als voorgaande jaren) 

   De volgorde waarin we starten zal kenbaar worden gemaakt in de hal.

   De groep die aan de beurt is zal worden omgeroepen.

   Individuele wandelaars starten dus ook gezamenlijk als een groep. 

   Dit jaar start de 10 km om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur.

   De 10 km wandelaars zullen dit jaar als 1 groep starten, daarom zullen deze wandelaars zich moeten opstellen onder de start/finish vlag.

   Dit geldt voor alle dagen dus ook de donderdag. 

   Elke avond de startkaart drie keer laten knippen/stempelen. 

   1.     Bij de start krijgt u als individuele wandelaar of als groep/school een eerste knip/stempel op uw startkaart.

   2.     Onderweg krijgt u bij de controlepost een tweede knip/stempel.
   de controlepost staat niet altijd op de verzorgingspost maar kan ook ergens op de route staan, te herkennen aan de Beach vlag. De 5 km en de 10 km hebben hun eigen controlepost dus de 10 km kan niet knippen/stempelen bij de 5 km.

   3.     En bij terugkomst in de hal krijgt u de laatste (derde) knip/stempel

    

   Veel Wandel plezier……..

    

    

   10 km word aangegeven met een rode pijl

    

   5 km word aangegeven met blauwe pijl.

    

    

    

 • Veel gestelde vragen

  1. De Avondvierdaagse 2020 zal plaatsvinden vanaf 25 mei tot 28 mei.

   Zet hem alvast in je agenda !!!

  2. Er worden tijdens de Avondvierdaagse in en rondom Sneek alleen de afstanden van 5 Km en 10 Km aangeboden.


  3. Er word alle dagen gestart vanuit de Veemarkthal en route brenkt uw ook elke dag weer terug naar de Veemarkthal.

    

  4. De start tijden zijn als volgt:

   Voor de 5 km om 18.15 uur alle dagen
   Voor de 10 km elke dag om 18.00 uur.

  5. Voorinschrijving als groep en/of school is mogelijk t/m 1 april 2020. 

   Individueel inschrijven kan via voorinschrijving op:

   Woensdag 13 mei en Dinsdag 19 mei 2019 bij de Koperen Kees aan de Parkstraat 1 te Sneek van 19.00 tot 21.00 uur

   Daglopers kunnen zich iedere dag vanaf 17.30 uur aan de start inschrijven. 

  6. De inschrijfprijzen zijn voor scholen, groepen en/of woonvormen per persoon:  € 4,50 voor een dagmedaille en € 5,50 voor 4 avonden lopen.

   De inschrijfprijzen voor individuele lopers bij voorinschrijving zijn per persoon:  € 5,00 voor een dagmedaille en € 6,00 voor 4 avonden lopen.

   De inschrijfprijzen voorafgaand aan de avondvierdaagse zijn per persoon: € 5,50 voor een dagmedaille en € 6,50 voor 4 avonden lopen.

   Bij vermissing van uw kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie.

   Een nieuwe kaart kan dan worden verstrekt tegen betaling van € 5,00

    

  7. Voorafgaand aan de Avondvierdaagse kunt u uw startkaart ophalen bij de inschrijftafel in de Veemarkthal. Hier kunt u ook een boekje met de route's van de Avondvierdaagse bemachtigen.

   Voor aanvang van de Avondvierdaagse worden de routes ook bekend gemaakt op onze site www.avondvierdaagse-sneek.nl

  8. Voorafgaand aan de Avondvierdaagse kunt u uw startkaart ophalen bij de inschrijftafel in de Veemarkthal.

   Bij vermissing van deze kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie.

   Een nieuwe kaart kan dan worden verstrekt tegen betaling van nogmals € 5,00. 

    

  9. Elke avond voor, tijdens en na uw gelopen km moet u uw startkaart afstempelen bij de stempeltafel.

   Op de laatse avond krijgt u dan bij inlevering van uw startkaart  uw herinneringsmedaille.

   Voor scholen geldt dat de medailles door de school worden verdeeld op donderdagavond of vrijdag op school.

   Dagmedailles voor de scholen/groepen worden afgegeven aan de desbetreffende contactpersonen. 

   Voor de individuele lopers geldt dat zij deze direct na afloop van uw gelopen km bij de organisatie kunnen afhalen na overhandigen van uw startkaart.

    

  10. Mocht je toch een verkeerde medaille hebben verkregen geen zorgen deze kunt uw ruilen op de nader te bepalen ruilavond, meestal zal dit de maandag of dinsdag aansluitend op de Avondvierdaagse zijn.

   Ruilen op de slotavond is dit niet mogelijk !!